Inloggen & bestellen

Bedrijfsmatig bestellen of dealer worden? Klik dan hier om uw bedrijf aan te melden.

product(en)

Thermografie

Wat is thermografie

Alle objecten met een temperatuur boven het absolute nul punt Kelvin, -273,15°C , −459,67 °F,sturen infrarood (elektromagnetische) straling uit. Hierdoor heeft ieder voorwerp een meetbare temperatuur welke d.m.v een warmtebeeldcamera zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden.

Thermografie is het contactloos meten en registreren van deze elektromagnetische straling middels een zogenaamde infrarood / warmtebeeld camera.
Het toepassen van dergelijke camera's is de meest gebruikte, contactloze, manier van inspectie beschikbaar. De camera's worden ingezet bij inspectie op overgangsweerstand in verdeel en regelkasten, het opsporen van koudebruggen, warmte lekkage en isolatie tekorten in gebouwen, water lekkages, traceren van vloerverwarmingen etc etc.

Belangrijk is de nauwkeurigheid van de meting. Hierbij speelt de emissiefactor, de verhouding tussen de daadwerkelijke temperatuur van het object en degene welke word gemeten door de infraroodcamera. Voor de juiste temperatuur is het belangrijk dat de infraroodcamera goed is geijkt en gekalibreerd

Voordelen thermografie

  • Inspectie vindt plaats tijdens bedrijf, dus geen onnodig productieverlies.
  • Geen onnodig hak en breekwerk
  • De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag
  • Alles wordt op foto vastgelegd waardoor duidelijk bewijs
  • De onderzoekskosten zijn relatief laag


ITC certified


Holland Infrarood Techniek heeft over de jaren heen voldoende praktische kennis opgebouwd, is in het bezit van een Flir E85  infraroodcamera, is gecertificeerd level 1 thermografie specialist en in het bezit van Bouwkundige Thermografie certificaat.

Bel of email ons voor een vrijblijvend advies en offerte.

Holland Infrarood Techniek
Zaadmarkt 7
1681PD Zwaagdijk (N-H)
Tel:++31(0)228-512233
Email: info@hollandinfraroodtechniek.nl


Thermografie

Elk gebouw kent plekken waar onnodig warmteverlies optreedt. Denk hierbij aan vloeren, gevels, daken, schoorstenen, deuren en kozijnen...

Thermografie
Lees meer

Halverwarming

Hallen, loodsen of werkplekken, verwarmen d.m.v. korte golf infrarood heeft ongekende voordelen. U verwarmd alleen de plekken waar noodzakelijk...

IR Halverwarming
Lees meer