Inloggen & bestellen

Bedrijfsmatig bestellen of dealer worden? Klik dan hier om uw bedrijf aan te melden.

product(en)

Thermografie

Wat is thermografie

Alle objecten met een temperatuur boven het absolute nul punt Kelvin, -273,15°C , −459,67 °F,sturen infrarood (elektromagnetische) straling uit. Hierdoor heeft ieder voorwerp een meetbare temperatuur welke d.m.v een warmtebeeldcamera zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden. Thermografie is het contactloos meten en registreren van deze elektromagnetische straling middels een zogenaamde infrarood / warmtebeeld camera. Het toepassen van dergelijke camera's is de meest gebruikte, contactloze, manier van inspectie beschikbaar. De camera's worden ingezet bij inspectie op overgangsweerstand in verdeel en regelkasten, het opsporen van koudebruggen, warmte lekkage en isolatie tekorten in gebouwen, water lekkages, traceren van vloerverwarmingen etc etc. Belangrijk is de nauwkeurigheid van de meting. Hierbij speelt de emissiefactor, de verhouding tussen de daadwerkelijke temperatuur van het object en degene welke word gemeten door de infraroodcamera. Voor de juiste temperatuur is het belangrijk dat de infraroodcamera goed is geijkt en gekalibreerd

Holland Infrarood Techniek heeft over de jaren heen voldoende praktische kennis opgebouwd, is in het bezit van een Flir E85 infraroodcamera, is gecertificeerd level 1 thermografie specialist en in het bezit van Bouwkundige Thermografie certificaat.

Thermografische inspectie gebouwen / woningen

Elk gebouw kent plekken waar onnodig warmteverlies optreedt. Denk hierbij aan vloeren, gevels, daken, schoorstenen, deuren en kozijnen, onvoldoende of niet correct aangebrachte isolatie. HIT kan via thermografie foto’s precies laat zien waar de koudebruggen, isolatiegebreken of luchtlekkages in de constructie aanwezig zijn. Een thermografie onderzoek toont een zichtbaar bewijs van energieverspilling of laat niet zichtbare lekkages zien.

Lekkage vloerverwarming

Het is voor het blote oog nagenoeg onmogelijk om lekkage in een vloerverwarming waar te nemen. Het enige duidelijke signaal is de constatering van drukverlies in verwarmingssysteem. Door het toepassen van thermografie is de lekkage zeer goed te lokaliseren. Door het vastleggen van de juiste locatie van lekkage voorkomt u onnodig hak en breekwerk.

Thermografie voorkomt onnodige kosten

Door het toepassen van thermografie in de opsporing van lekkage worden vaak onnodige hoge kosten als gevolg van gevolgschade. Veelal vergoeden verzekeringsmaatschappijen in combinatie met de reparatie ook de kosten van het thermografie onderzoek.

Diagnose

Voor het uitvoeren van gebouw-thermografie of een bouwkundige thermografie inspecties heeft HIT de bijbehorende opleiding gevolgd en is HIT hiermee ITC gecertificeerd. HIT maakt voor al haar inspecties gebruik van een Flir E85. Hiermee kunnen wij snel de juiste diagnose stellen zonder dat hiervoor gevels, vloeren of daken moeten worden open gebroken. Energieverliezen die normaal niet zichtbaar zijn worden door middel van thermografie inzichtelijk gemaakt, op een foto vastgelegd en als bewijs in een rapportage verwerkt .

Bel of email ons voor een vrijblijvend advies en offerte.

Holland Infrarood Techniek
Zaadmarkt 7 1681PD
Zwaagdijk (N-H)
Tel:++31(0)228-512233
Email: info@hollandinfraroodtechniek.nl


Thermografie

Elk gebouw kent plekken waar onnodig warmteverlies optreedt. Denk hierbij aan vloeren, gevels, daken, schoorstenen, deuren en kozijnen...

Thermografie
Lees meer

Halverwarming

Hallen, loodsen of werkplekken, verwarmen d.m.v. korte golf infrarood heeft ongekende voordelen. U verwarmd alleen de plekken waar noodzakelijk...

IR Halverwarming
Lees meer